Doç. Dr. FUNDA ÖZTÜRK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. FUNDA ÖZTÜRK

T: (0282) 250 2620

M fozturk@nku.edu.tr

W fozturk.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Kimya
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA BÖLÜMÜ / ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2001-2008
Tez: Bazı benzo[c]sinnolin türevlerinin spektroskopik ve elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi (2008)
Yüksek Lisans
Üniversite: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1997-2000
Tez: Öğretmen ve öğrenci algılamalarına göre liselerde kimya öğretiminin sorunlarının ve laboratuvarlarda karşılaşılan problemlerin saptanması ve öneriler (2000)
Lisans
Üniversite: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1992-1997
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2017-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2010-
Araş. Gör. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
1998-
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
2014-
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
2011-2012
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı / Kimya
Analitik Kimya
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZTÜRK F., DURMUŞ Z., ÖLMEZ NALCIOĞLU Ö., KILIÇ E., KILIÇ E., Electrochemical investigation of2-[8-hydroxyquinoline-5-yl)azo]benzo[c]cinnoline on a platinum electrode in dimethysulfoxide, TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, vol. 40, pp. 613-624, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. Çölkesen B., ÖZTÜRK F., Erden P., Electroanalytical Characterization of Montelukast Sodium and Its Voltammetric Determination in Pharmaceutical Dosage Form and Biological Fluids, Journal of the Brazilian Chemical Society, vol. 27, pp. 849-856, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. Erden P. E., KAÇAR C., ÖZTÜRK F., KILIÇ E., Amperometric uric acid biosensor based on poly(vinylferrocene)-gelatin-carboxylated multiwalled carbon nanotube modified glassy carbon electrode, Talanta, vol. 134, pp. 488-495, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
4. Çelik A. C., ÖZTÜRK F., Erden P. E., KAÇAR C., KILIÇ E., Amperometric Lactate Biosensor Based on Carbon Paste Electrode Modified with Benzo[c]cinnoline and Multiwalled Carbon Nanotubes, Electroanalysis, vol. 27, pp. 2820-2828, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. ÖZTÜRK F., Erden P. E., KAÇAR C., KILIÇ E., Amperometric Biosensor for Xanthine Determination Based On Fe3O4 Nanoparticles, Acta Chim. Slov., vol. 61, pp. 19-26, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. ÖZTÜRK F., KÜÇÜKKOLBAŞI S., KAÇAR C., KILIÇ E., Electrochemical Studies of Olmesartan Medoxomil and its Detection in Pharmaceutical Dosage Forms and Biological Fluids by Cathodic Adsorptive Stripping Voltammetric Method, Journal of the Brazilian Chemical Society, vol. 25, pp. 920-927, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
7. ÖZTÜRK F., KOYUNCU ZEYBEK D., KILIÇ E., Voltammetric behavior of lercanidipine and anodic adsorptive stripping voltammetric method for assay in pharmaceutical dosage forms and biological fluids, Bulgarian Chemical Communications, vol. 46, pp. 764-770, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. ÖZTÜRK F., TAŞDEMİR İ. H., Altunöz Erdoğan D., ERK N., KILIÇ E., A New Voltammetric Method for the Determination of Lercanidipine in Biological Samples, Acta Chimica Slovenica, vol. 58, pp. 830-839, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
9. ÖZTÜRK F., TAŞDEMİR İ. H., DURMUŞ Z., KILIÇ E., KILIÇ E., Electrochemical behavior of disopyramide and its adsorptive stripping determination in pharmaceutical dosage forms and biological fluids, Collection of Czechoslovak Chemical Communications, vol. 75, pp. 685-702, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
10. ÖZTÜRK F., DURMUŞ Z., ÖLMEZ NALCIOĞLU Ö., KILIÇ E., KILIÇ E., Synthesis and electroreduction of 2-[(8-hydroxyquinoline-5-yl)azo]benzo[c]cinnoline in DMSO–H2O (1:1) medium, Collection of Czechoslovak Chemical Communications, vol. 75, pp. 1201-1216, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KAÇAR C., ÖZTÜRK F., ERDEN P. E., KILIÇ E., MAGNETITE NANOPARTICLES AND PRUSSIAN BLUE MODIFIED AMPEROMETRIC BIOSENSOR FOR LACTIC ACID DETERMINATION, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FEN DERGİSİ, cilt 42, ss. 17-29, 2016.
Özgün Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KAÇAR C., ÖZCAN ÖZTÜRK F., ERDEN P. E., KILIÇ E., A new amperometric carbon paste enzyme electrode for lactic acid determination, 8th International Conference on Instrumental Methods of Analysis: Modern Trends and Applications (15.10.2013-19.10.2013).
Poster
2. ERDEN P. E., KAÇAR C., ÖZTÜRK F., KILIÇ E., Simultaneous determination of uric acid and ascorbic acid at Fe2O3 nanoparticles modified carbon paste electrode, Euroanalysis (25.08.2013-29.08.2013).
Poster
3. Funda Ö., S. K., C. K., N. E., E. K., Adsorptive Stripping Method to assay of olmesartan in Pharmaceutical Formulations and Biological Medium, 9 th International Electrochemistry Meeting (25.10.2011-29.10.2011).
Poster
4. Semahat K., F. ö., N. e., E. K., First Derivative UV-spectrofotometry for the Simultaneous determination of Olmesartan medoxomil and Hydrochlorothiazide in combined Tablet Dosage Forms., 11 th International Chemistry Conference and Exhibition in Afirica (20.11.2010-23.11.2010).
Poster
5. Funda Ö., Z. D., E. K., E. K., Electrochemical Behaviour of Azo Derivative of Benzo[c]cinnoline at Platinium Electrode in Dimethylsulfoxide, 3 rd Black Sea Basın Conference on Analytical Chemistry (12.09.2005-14.09.2005).
Poster
6. , .
Özet bildiri
7. , .
Özet bildiri
8. , .
Özet bildiri
9. , .
Özet bildiri
10. , .
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Barsbuğa R., ÖZTÜRK F., Erden P. E., KILIÇ E., Determimnation of uric acid using Al2O3 nanoparticles modified carbon parte electrode, 28. Ulusal Kimya Kongresi (15.08.2016-21.08.2016).
Poster
2. Güven E., ÖZTÜRK F., İlaçlarda ve Biyolojik Ortamlarda ZnO nanopartiküllü karbon pasta Elektrot ile Voltametrik Karvedilol Tayini, 27. Ulusal Kimya Kongresi (23.08.2015-28.08.2015).
Poster
3. Çölkesen B., ÖZTÜRK F., Pınar Esra E., Kare Dalga Katodik adsorptif Sıyırma Voltametri Yöntemi ile Montelukast Sodyum Tayini, 27. Ulusal Kimtya kongresi (23.08.2015-28.08.2015).
Poster
4. Tuğçe Ç., ÖZTÜRK F., Nafazolin hidroklorürün elektrokimyasal davranışı ve adorptif sıyırma yöntemi ile tayini, 27. Ulusal Kimya Kongresi (23.08.2015-28.08.2015).
Poster
5. ÇELİK A. C., ÖZTÜRK F., ERDEN P. E., KAÇAR C., KILIÇ E., Laktik asit tayini için benzo[c]sinnolin ve karbon nanotüp temelli enzim elektrot geliştirilmesi, 1. Ulusal Biyosensör Kongresi (22.06.2014-26.06.2014).
Poster
6. ERDEN P. E., KAÇAR C., ÖZTÜRK F., KILIÇ E., Ürik asit tayini için PVF ve karbon nanotüp modifiye amperometrik biyosensör, 1. Ulusal Biyosensör Kongresi (22.06.2014-26.06.2014).
Poster
7. Ceren K., F. Ö. Ö., P. E. E., E. K., Fe3O4 Nanopartikül Temelli Laktik asit Enzim Elektrot, 6. Ulusal Analitik Kimya kongresi (03.09.2012-07.09.2012).
Poster
8. Funda Ö., P. E. E., C. K., E. K., Ksantin Tayini için Fe3O4 nanopartikül Temelli Amperometrik Karbon Pasta Enzim Elektrot Geliştirilmesi, 6. Ulusal analitik Kimya Kongresi (03.09.2012-07.09.2012).
Poster
9. İbrahim H. T., F. Ö., Z. D., E. K., Disopiramidin Farmasötik Örneklerden Tayini için Spektrofotometrik Yöntem Geliştirilmesi, 24. Ulusal Kimya Kongresi (29.06.2010-02.07.2010).
Poster
10. Funda Ö., D. K. Z., E. K., İlaçlarda ve Biyolojik ortamlarda Karbon Pasta Elektrot ile Voltametrik Lerkanidipin Tayini, 25. Ulusal Kimya Kongresi (27.06.2010-02.07.2010).
Poster
11. Funda Ö., İ. H. T., Z. D., E. K., İlaçlarda ve Biyolojik Ortamlarda Disopiramid Tayini için Kare Dalga Katodik adsortif Sıyırma Voltametri Yöntemi, 24. Ulusal Kimya Kongresi (26.06.2010-02.07.2010).
Sözlü Bildiri
12. Funda Ö., İ. T., D. E., N. E. E. K., Kare Dalga Katodik Adsorptif Sıyırma Voltametri Yöntemi ile Lerkanidipine Tayini, 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi (21.06.2010-25.06.2010).
Sözlü Bildiri
13. Funda Ö., Z. D., E. K., E. K., 2-[( 8- hidroksikinolin-il)azo]benzo[c]sinnolinin Asılı Cıva Elektrotta Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi, 20. Ulusal Kimya Kongresi (04.09.2006-08.09.2006).
Poster
14. ÖZTÜRK F., Benzo[c]sinnolin Türevi Yardımıyla Nikel Tayini için Spektrofotometrik Yöntem Geliştirilmesi, 19. Ulusal Kimya Kongresi (30.09.2005-04.10.2005).
Poster
15. , .
Özet bildiri
16. , .
Özet bildiri
17. , .
Özet bildiri
18. , .
Özet bildiri
19. , .
Özet bildiri
20. , .
Özet bildiri
21. , .
Özet bildiri
22. , .
Özet bildiri
23. , .
Özet bildiri
24. , .
Özet bildiri
25. , .
Özet bildiri
26. , .
Özet bildiri
27. , .
Özet bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Journal of the brazilian chemical society, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
Ulusal Projeler
1. Aripiprazolün Elektrokimyasal özellikleri Ve Anodik Adsorptif Sıyırma Voltametri Yöntemi ıle Farmasötik Ve Biyolojik Sıvılarda Tayini, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 18.01.2016-30.07.2018.
2. Nafazolin hidroklorürün farmasötik uygulamaları için yeni bir voltametrik yöntem geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 10.12.2014-15.12.2015.
3. Askorbik asit varlığında aluminyum oksit nanopartikülleri ile modifiye edilmiş karbon pasta elektrotta ürik asit tayini, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 15.02.2013-25.10.2016.
4. Laktat Tayini İçin Laktat Oksidaz Temelli Amperometrik Enzim Elektrot Hazırlanması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 30.11.2012-31.10.2014.
5. Bazı Schiff Bazlarının Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi ve Eser Elemnet tayini için Yöntem Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 11.10.2004-11.10.2007.